Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

LTS: Ngày 9-3-2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo điện tử Ninh Thuận đăng toàn văn Quyết định và quy định này.