Công ty Điện lực Ninh Thuận – Báo Ninh Thuận: Mời tham gia Cuộc thi viết “Tiết kiệm điện 2013”

(NTO) Công ty Điện lực Ninh Thuận và Báo Ninh Thuận đồng tổ chức Cuộc thi viết “ Tiết kiệm điện năm 2013” với nội dung và yêu cầu như sau:

Đối tượng dự thi: Tất cả các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Tác phẩm dự thi: Các tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Tiết kiệm điện 2013” cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung như sau:

- Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn (gắn với những tổ chức, cá nhân cụ thể).

- Giới thiệu các giải pháp, mô hình, sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng thay thế (gắn với những con người cụ thể).

- Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm điện.

- Phê phán những biểu hiện lãng phí trong sử dụng điện của các cá nhân, tập thể.

Nội dung tác phẩm phản ảnh diễn ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; những cá nhân, tập thể, sự kiện trong bài viết phải là người thật, việc thật. Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm (bài viết, hình ảnh) hư cấu hoặc chỉnh sửa bằng các biện pháp kỹ thuật.

Một tác giả có thể gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

Bài viết bằng tiếng Việt, tối đa 1.200 chữ, dùng font Unicode. Dưới bút danh (nếu có), xin ghi rõ tên thật, năm sinh, địa chỉ nơi đang sinh sống hoặc đơn vị công tác và số điện thoại, email liên lạc. Mỗi bài viết cần kèm theo ít nhất từ 1 đến 2 tấm ảnh của nhân vật (tập thể hoặc cá nhân).

Bài dự thi gửi đến địa chỉ:

- Báo Ninh Thuận: 279A Đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (ngoài bì thư ghi rõ tham gia Cuộc thi viết “ Tiết kiệm điện năm 2013”) hoặc gửi email theo địa chỉ: toasoannt@gmail.com

- Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận, địa chỉ: Đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (ngoài bì thư ghi rõ tham gia Cuộc thi viết “Tiết kiệm điện năm 2013”) hoặc gửi email theo địa chỉ: pcninhthuan.tietkiemdien@gmail.com

Thời gian tổ chức cuộc thi

- Nhận bài dự thi: Từ 1/7/2013 đến 1/11/2013 theo dấu bưu điện hoặc theo ngày gửi được hộp thư điện tử ghi nhận.

- Chấm và trao thưởng tháng 11-2013.