Ninh Hải:

Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2011

Huyện Ninh Hải vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2011

 (NTO) Năm 2011, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có 344 tổ góp vốn sản xuất, có 6.524 người tham gia, giúp cho 1.989 hộ khó khăn, với tổng giá trị 5,033 tỷ đồng, có 1.048 hộ giàu, 3.749 hộ khá và 612 hộ sản xuất giỏi… Góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra, đời sống nhân dân ổn định, giữ vững Quốc phòng an ninh.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen, tặng giấy khen cho 18 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011.