Ngày 29-11 trên địa bàn tỉnh có 56 ca mắc COVID-19 mới