Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn, trong vụ hè-thu 2021, toàn huyện đã gieo trồng tổng diện tích gần 11.100 ha, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lương thực 4.240,4 ha, đạt 111,8% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Gồm: Cây lúa 3.502,3 ha, tăng 13,26%; cây bắp 734 ha, tăng 4,31% so với cùng kỳ; cây mì 2.728, giảm 8,7% so với cùng kỳ; cây mía 1.892,2 ha, giảm 9,87% so với cùng kỳ (diện tích trồng mới 432 ha); đậu các loại 749,3 ha, giảm 3,74% so với cùng kỳ; rau quả các loại 558,2 ha, tăng 28,44% so với cùng kỳ và cây hàng năm khác 564,5 ha, tăng 40,42% so với cùng kỳ, chủ yếu là cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, tình hình sâu bệnh trên cây lúa và các loại cây trồng khác ở mật độ thấp, rải rác, ít ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

* Trong tháng 7, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp chàm bị ảnh hưởng nặng do người dân hạn chế đi lại, nhiều cửa hàng không phải mặt hàng thiết yếu đã đóng cửa ngừng kinh doanh, làm cho doanh thu nhóm này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.262,7 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.191,8 tỷ đồng, chiếm 94,38%; dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 48,5 tỷ đồng, chiếm 3,84; du lịch-dịch vụ khác ước đạt 22,4 tỷ đồng, chiếm 1,78% tổng mức doanh thu. Công tác quản lý, kiểm soát bình ổn giá cả, sản phẩm hàng hóa kinh doanh lưu thông trên thị trường và phòng, chống gian lận thương mại được tăng cường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,26% so với tháng trước, bình quân 7 tháng năm 2021 tăng 1,73% so với bình quân cùng kỳ.

* Đến nay, huyện Thuận Bắc có 6 Hợp tác xã đang hoạt động, với 67 xã viên; 100 Tổ hợp tác, chủ yếu là trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 63%. Qua tổ chức đánh giá, phân loại hợp tác xã theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT, có 1 hợp tác xã đạt loại khá (HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Suối Đá); 1 hợp tác xã đạt loại trung bình (HTX DVNN Măng tây xanh Lợi Hải)... Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai theo kế hoạch. Qua rà soát, đánh giá số tiêu chí đạt bình quân 15,5 tiêu chí/xã, so với cuối năm 2020 tăng 1 tiêu chí. Huyện đang tập trung xây dựng đưa xã Lợi Hải đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021.