Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020

Ngày 25-4-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam với mục đích thu hút sự quan tâm của toàn xã hội hướng về tinh thần “Kính lão, trọng thọ” và tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của NCT.

Từ đó đến nay, hằng năm, Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam và Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên phạm vi cả nước, đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012- 2020.

Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020, với chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”, tại Ninh Thuận, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 2464/KH-UBND ngày 14-7-2020 về việc thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, mục đích của kế hoạch là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số; tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT về sức khỏe, vật chất, tinh thần; động viên NCT tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh của NCT Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

Lão nông phường Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) nêu gương sáng trong sản xuất. Ảnh: Văn Nỷ 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, việc thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020 tập trung tháng 10-2020, trước hết là phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT Việt Nam với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như những thách thức của quá trình tiến tới giai đoạn “già hóa dân số” tại địa phương hiện nay, qua đó thấy được tính ưu việt của các chính sách đãi ngộ, quan tâm đến NCT của Đảng và Nhà nước hiện nay; đồng thời nhận rõ những thách thức của vấn đề già hóa dân số và tính cấp thiết của công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT của cả nước nói chung, của địa phương ta nói riêng hiện nay.

Một hoạt động quan trọng khác là vận động xã hội chung tay vì sức khỏe và đời sống của NCT, nhất là những NCT có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Theo đó tập trung vào việc thực hiện tốt các chế độ quy định của Nhà nước về chăm sóc sức khỏe ưu tiên đối với NCT; vận động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả về số lượng và chất lượng việc hỗ trợ, chăm sóc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho NCT, tạo điều kiện cho NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Mặt khác, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung và đẩy mạnh việc thực hiện các thiết chế, tạo điều kiện thu hút đông đảo NCT tham gia hoạt động nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT như xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT cơ sở, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương, cơ sở là một trong những việc cần thực hiện trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm nay.