Thực hiện trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động, nhất là lao động ở ngành dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để duy trì hoạt động các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí và nhân sự, do đó số lượng người nộp hồ sơ trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh để hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) cho thấy, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 5 đến tháng 6 là 767 người, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 2.724 người, tăng 50,74% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lao động trong tỉnh là 1.455 người, lao động làm việc ngoài tỉnh 1.269 người, tăng lần lượt là 52,51% và 48,76% so với cùng kỳ. Số người có quyết định được phê duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 2.378 người với tổng số tiền hơn 31, 9 tỷ đồng, tăng 79,40% so với năm 2019.

Người lao động mất việc làm nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hồ sơ, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện hoặc tính sai mức tiền hưởng, mức thời gian hưởng. Qua đó cho thấy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực hiện tốt vai trò là “điểm tựa” cho người thất nghiệp, là “cứu cánh” của nhiều lao động mất việc trong thời điểm khó khăn.

Theo ông Lê Minh Cảnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, người lao động thất nghiệp có việc làm nhưng không trung thực thông báo về tình trạng việc làm, dẫn đến trục lợi chế độ bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra. Do vậy, người được hưởng trợ cấp thất nghiệp có nghĩa vụ hàng tháng phải thông báo với Trung tâm về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm sẽ giới thiệu khóa học nghề phù hợp và giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp tìm kiếm việc làm. Trường hợp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho Trung tâm - nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trao đổi thêm về công tác thực hiện trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đến, ông Trần Văn Trưa, cho hay: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục cập nhật số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường lực lượng để giải quyết hồ sơ cho người lao động kịp thời, đồng thời tư vấn giới thiệu việc làm để người lao động sớm quay lại thị trường lao động góp phần vào phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai những vấn đề phát sinh, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đến tập thể, viên chức, nhân viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời cập nhật và thực hiện có hiệu quả.