Quyết định của UBND tỉnh: Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
  

 

tin đã đưa