Dừng tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) về việc dừng tổ chức Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-4 để thảo luận về 5 dự án luật gồm: dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP); dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến mới, phức tạp và nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng của dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị các đại biểu QH hoạt động chuyên trách dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về 5 dự án Luật nêu trên và gửi ý kiến (bằng văn bản hoặc qua email) đến Thường trực các Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật này trước ngày 9-4 để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ QH.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của QH, Lãnh đạo các ban của Ủy ban Thường vụ QH căn cứ chương trình công tác, chủ động bố trí thành viên làm việc trực tuyến tại nhà thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin và tại cơ quan để bảo đảm vừa triển khai các công việc theo kế hoạch vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà và tại cơ quan cho phù hợp với yêu cầu thực tế.