Phường Mỹ Bình, phường Đô Vinh tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”

Vừa qua, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Mỹ Bình và phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) đã lồng ghép tổ chức tổng kết thực hiện đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”.

Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án, nhìn chung công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường Mỹ Bình và phường Đô Vinh đã được Đảng ủy, UBND phường quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động được sức mạnh tập thể tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn phường. Kết quả tỷ lệ điều tra khám phá án cao; không để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; 100% tin báo, tin tố giác tội phạm từ nhân dân đều được tiếp nhận và xử lý; số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội đều giảm…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019.

Trong thời gian tới, các phường tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, giữ vững kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn; tiếp tục phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy, nhân rộng các mô hình quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, UBND 2 phường cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019.