Bộ Tư pháp: Hội thảo về Đề xuất giải pháp và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế

Trong 2 ngày 13 và 14-9, tại Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về Đề xuất giải pháp và mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế.

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; Đặng Vũ Huân, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và đại diện trên 20 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cùng tham dự hội thảo có các phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương; cán cán bộ chủ chốt cấp xã; tuyên tuyền viên pháp luật, hòa giải viên tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận các nội dung: Kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên báo chí; kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi đề án tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa phuơng trọng điểm vi phạm pháp luật.

Toàn cảnh Hội thảo về Đề xuất giải pháp và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Hiện nay, đối tượng yếu thế trong xã hội thường là những người nghèo, có thu nhập thấp, ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Đây là nhóm đối tượng hiểu biết pháp luật còn hạn chế, gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, pháp luật. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhóm đối tượng này là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

Các ý kiến tham gia Hội thảo đã cung cấp cho các đại biểu thông tin về nhiều mô hình hiệu quả, những cách làm hay, một số đề xuất, kiến nghị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế hiện nay như: Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách nguồn lực và giải pháp đổi mới công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp gắn kết công tác PBGDPL và giáo dục pháp luật trong trường học; phương hướng hoàn thiện chính sách phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thảo cũng đã tập huấn về kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật về quyền con người và các quyền dân sự, chính trị trên báo chí; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp…