Thông báo: Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, như sau:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ lễ nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2019) vào ngày 2-9-2019 (Thứ hai).

Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019). Ảnh: Văn Nỷ

2. Các cơ quan, đơn vị phải bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan 24/24 để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

3. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9-2019 và treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.