Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(NTO) Ngày 20-9, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 120 cán bộ, công chức làm công tác thi đua thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tập huấn 4 chuyên đề, với những nội dung chính: Phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; điểm mới và thống nhất khi triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; hướng dẫn triển khai những nội dung mới khi thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục và các loại biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết hồ sơ công tác khen thưởng thành tích cống hiến theo các văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thực tế về thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp”…

Quang cảnh Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.