Bảo tồn nhạc cụ dân tộc Raglai

Từ lâu đời, đồng bào Raglai ở Ninh Thuận đã biết chế tác, sử dụng nhiều loại nhạc cụ như: Mã la, đàn Chapi, trống đất..., tạo nét văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc riêng và truyền dạy cho các thế hệ con cháu kế tục, bảo tồn nhạc cụ cũng như văn hóa độc đáo của cộng đồng người Raglai.

Những năm gần đây, tại các vùng đồng bào Raglai trong tỉnh đã đưa nhạc cụ và nét văn hóa độc đáo của cộng đồng vào phục vụ phát triển du lịch và thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức giai điệu riêng của núi rừng trong các dịp lễ hội.

Đội Mã la của đồng bào Raglai Bác Ái biểu diễn phục vụ nhân dân.
 
 
Nghệ nhân Chamaleá Âu, xã Ma Nới (Ninh Sơn) độc tấu nhạc cụ dân tộc Raglai.
 
 
Du khách xem các nghệ nhân xã Phước Đại (Bác Ái) biểu diễn nhạc cụ dân tộc Raglai.