Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

(NTO) Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, nông dân phấn khởi tập trung ra đồng thi đua lao động, sản xuất. Nhiều mô hình nông nghiệp mới được nhân rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục vận động nhân dân đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Tin vui đầu tiên trong những ngày đầu năm mới, đó là ngày 12-2-2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 233 QĐ/UBND công nhận xã Thanh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thanh Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng số xã đạt chuẩn hiện nay lên 17 xã, đạt 36% số xã trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải phấn khởi: “Cán bộ và nhân dân rất vui mừng khi hay tin xã Thanh Hải vừa được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngư dân địa phương phấn khởi ra quân bám biển khai thác hải sản được mùa trong những ngày đầu xuân mới Mậu Tuất. Bà con nông dân thu hoạch hành tím trúng mùa, được giá tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ và nhân dân xã Thanh Hải phát huy tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực chung tay nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Hệ thống giao thông, điện thắp sáng được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã nông thôn mới Thanh Hải (Ninh Hải).

Hiện nay, các huyện còn 30 xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Tính riêng trong năm 2017 vừa qua, tỉnh ta lồng ghép các nguồn vốn trên 514 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Trung ương 43,2 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 63,9 tỷ đồng, vốn lồng ghép 195 tỷ đồng, vốn tín dụng 179,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 3,2 tỷ đồng… Đơn cử, huyện Ninh Phước được ngành Điện lực đầu tư nâng cấp 15,8 km đường dây trung áp, 79,3 km đường dây hạ áp, đầu tư mới 29 trạm biến áp với tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Dự án WB5 hỗ trợ đầu tư xây dựng trường mẫu giáo, trụ sở làm việc kết hợp nhà tránh lũ với kinh phí 11 tỷ đồng tại các xã Phước Hữu, Phước Thuận, An Hải. Huyện Ninh Hải lồng ghép các chương trình, dự án “cứng hóa” 1.978 m đường nội thôn, 1.898 km kênh nội đồng, với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. Huyện Ninh Sơn được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng đường liên thôn Tân Tiến-Tân Hiệp (Hòa Sơn) dài 223m. Huyện Bác Ái lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với tổng kinh phí 339,8 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học. Ngoài ra, các địa phương cũng đã vận động nhân dân chủ động đóng góp kinh phí “cứng hóa” nhiều tuyến đường giao thông nội thôn và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường quê bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư…

Hệ thống điện, đường, trường, trạm, thủy lợi được đầu tư xây dựng khang trang tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chất lượng cao. Nhiều mô hình canh tác mới được nông dân áp dụng vào đồng ruộng, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Từ thí điểm thành công mô hình cánh đồng lớn 56 ha trong vụ lúa hè-thu và 100 ha vụ mùa 2017 đạt năng suất cao ở xã nông thôn mới Phước Hậu (Ninh Phước), UBND tỉnh chỉ đạo các huyện đầu tư nhân rộng cánh đồng lớn lên 1.424 ha trong năm 2018. Chính quyền các địa phương vận động các nhà khoa học, các doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng lớn. Đây là một trong những giải pháp tăng năng suất, nâng cao chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập bảo đảm đời sống nông dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Các địa phương thực hiện chuyển đổi 995 ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và nhân rộng 5.292 ha canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; mô hình tưới nước tiết kiệm với diện tích 348 ha; mô hình trồng táo, nho kết hợp với nuôi dê, cừu vỗ béo; mô hình sản xuất theo hướng VietGAP trên cây nho, táo; liên kết sản xuất bắp nhân giống và lúa giống. Tỉnh ta cũng đã thành lập mới nhiều đơn vị kinh tế tập thể đảm nhận thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới như HTX Măng tây An Xuân- Ninh Thuận, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hải, HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Hộ Hải, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thái An (Ninh Hải); HTX Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Saemaul thôn Tân Lập 2, HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Sơn (Ninh Sơn), HTX Dịch vụ nông nghiệp Bắc Phong (Thuận Bắc), HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Nam (Thuận Nam), HTX Thương mại- Dịch vụ nông nghiệp Nhất Tiến (Thành Hải, Phan Rang- Tháp Chàm)…

Ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh việc huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên hỗ trợ các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, gồm Phước Hữu (Ninh Phước), Vĩnh Hải (Ninh Hải), Lương Sơn (Ninh Sơn), Phước Diêm (Thuận Nam). Tiếp tục rà soát, bổ sung đồ án quy hoạch chi tiết sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang…. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với phát triển ngành nghề, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, chú trọng công nghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất bao gồm cả nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về chương trình nông thôn mới; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.