Phước Hậu: Nỗ lực nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới

(NTO) Trở lại xã Phước Hậu (Ninh Phước) sau gần 1 năm được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chúng tôi nhận thấy bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Để nâng cao chất lượng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phước Hậu luôn phát huy thế mạnh của địa phương, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt.

Đồng chí Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Được công nhận xã đạt chuẩn NTM mới chỉ là thành công bước đầu, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí mới là quan trọng. Chính vì thế, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, lãnh đạo xã đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Từ mục tiêu trên, xã đã tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Mặt khác, tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; các cây trồng, vật nuôi chủ lực được quy hoạch phù hợp theo thế mạnh từng vùng; nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao được duy trì và nhân rộng. Trong đó, phải kể đến mô hình liên kết sản xuất lúa giống với Công ty Cổ phần Nha Hố, với diện tích gần 200ha, giúp nông dân thay đổi nhận thức sản xuất; mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa được triển khai đồng bộ với diện tích khoảng 800ha, giúp nông dân tăng lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/ha/vụ. Đặc biệt, mô hình thí điểm cánh đồng lớn được thực hiện trong vụ hè-thu vừa qua với diện tích 56 ha, cho năng suất đạt 73 tạ/ha, tạo tiền đề để địa phương nhân rộng trong vụ mùa năm nay với diện tích 100 ha. Ngoài ra, địa phương còn mở rộng diện tích cây táo, nho với diện tích khoảng trên 170 ha. Về chăn nuôi, hiện nay người dân đang tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi dê, cừu kết hợp với trồng nho, táo mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân...

Song song với đó, cấp ủy, chính quyền xã Phước Hậu tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia nâng cao chất lượng từng hạng mục. Theo đó, địa phương vận động nhân dân bê tông đường nội thôn, nội đồng với tổng chiều dài trên 2,3km, kinh phí đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. Thực hiện lắp đèn điện thắp sáng đường quê dài hơn 3.200 m, với tổng kinh phí 70 triệu đồng... Hệ thống trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, các công trình văn hóa được duy trì và nâng cao chất lượng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Phước Hậu đang từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Kết quả là sau gần 1 năm, nhiều tiêu chí đạt thấp được địa phương nâng lên từ 5-10% so với thời điểm được công nhận. Đơn cử, tỷ lệ đường giao thông trục thôn đã cứng hóa đạt 80%; đường làng, ngõ xóm đã cứng hóa đạt 80% và đường nội đồng đã cứng hóa đạt trên 95%; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 85% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng/người/năm lên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,58%.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, theo đồng chí Võ Thành Đảo, thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Phước Hậu tiếp tục đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tập trung phát triển sản xuất gắn với việc xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở địa phương; củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, tin rằng xã Phước Hậu tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo mục tiêu đã đề ra.