Đảng bộ xã An Hải: Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(NTO) Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã An Hải (Ninh Phước) đã tập trung lãnh đạo đạt kết quả một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành cơ bản 13/13 chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt trên cơ sở kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng. chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Là tổ chức cơ sở đảng loại hình nông thôn, Đảng bộ xã An Hải có tổng số 152 đảng viên (ĐV), hình thành 15 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn. Đồng chí Trần Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã An Hải cho biết: Từ cuối năm ngoái, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tập thể và các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhận thấy vẫn còn một số khuyết điểm cần khắc phục, đó là công tác nắm bắt và phản ánh về tình hình tư tưởng cán bộ, ĐV và tâm trạng nhân dân chưa kịp thời; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tuy có chuyển biến nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì vậy để nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ xã, khắc phục hạn chế theo tinh thần kết luận nội dung kiểm điểm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực trong năm 2017, nhất là Nghị quyết về xây dựng NTM. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở An Hải tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện các chương trình, đề án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

 
Trạm Y tế xã được đầu tư xây mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở xã An Hải.

An Hải là xã vừa có đồng bằng, vừa có biển, với tổng diện tích tự nhiên trên 2.129 ha, trong đó có gần 1.400 ha đất nông nghiệp, dân số 17.250 người. Để huy động sức dân tham gia xây dựng NTM, Đảng ủy xã An Hải đã tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến về phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng và chú trọng lãnh đạo hiệu quả công tác dân vận. Trong tiến trình xây dựng NTM, nhận thức vấn đề tăng thu nhập cho người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, Đảng ủy xã An Hải chỉ đạo tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như mô hình sản xuất rau an toàn ở thôn Tuấn Tú, Nam Cương; tưới nước tiết kiệm và trồng măng tây xanh; đồng thời tập trung áp dụng kỹ thuật mới về trồng lúa và phát triển trồng nho, táo. Nhờ phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người ở An Hải đã nâng từ 23 triệu đồng/người/năm lên 36 triệu đồng/người/năm. Có thể nói, qua đổi mới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân chung sức xây dựng NTM, Đảng ủy xã An Hải đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết về xây dựng NTM, cụ thể đã hoàn thiện 17/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Đến An Hải dịp này, điểm nổi bật làm chúng tôi chú ý chính là vấn đề môi trường. An Hải đã tổ chức sắp xếp lại Tổ thu gom, xử lý rác thải ở 7 thôn: Long Bình 1, 2; An Thạnh 1, 2; Tuấn Tú, Hòa Thạnh, Nam Cương và khu vực trại tôm giống. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã còn giao trách nhiệm thực hiện cho các thành viên tổ chức phối, kết hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và Ban Quản lý 7 thôn vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác, nước thải và trồng cây xanh trong khu vực đường làng, ngõ xóm. Đối với tiêu chí số 5 (trường học) đã đạt, An Hải tiếp tục nâng chất lượng tiêu chí, đang tiến hành thi công xây dựng Trường TH Tuấn Tú để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tương tự, cũng theo hướng nâng chất lượng tiêu chí số 15 (y tế), Trạm Y tế xã An Hải được đầu tư xây dựng mới khang trang, công trình chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 11 này.

Theo đồng chí Trần Xuân Phong, bên cạnh nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, An Hải đang khẩn trương thực hiện 2 tiêu chí còn lại về giao thông và xây dựng hệ thống chính trị-xã hội vững mạnh để đạt chuẩn NTM. Về giao thông, An Hải đang đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa 3 tuyến đường nội thôn dài 3,9 km, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, đây là tiêu chí có liên quan công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đang chuẩn bị kết nạp 3 ĐV, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 7 ĐV trong năm nay. Theo kế hoạch, xã sẽ tổ chức lễ công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 12-2017. Như vậy, với kết quả đạt được trong lãnh đạo xây dựng NTM, Đảng ủy xã An Hải đang từng bước khắc phục hiệu quả khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.