Thanh Hải: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể xã Thanh Hải (Ninh Hải) đã phát huy tích cực vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thanh Hải cho biết: Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động, qua đó tổ chức ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã với Ban Công tác Mặt trận các thôn phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

 
Diện mạo nông thôn mới xã Thanh Hải ngày càng khởi sắc.

Thanh Hải là xã ven biển, với 2.329 hộ/9.624 nhân khẩu, với lợi thế là địa phương có nhiều tiềm năng trong việc khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và sản xuất đa dạng các loại cây trồng đặc thù có giá trị kinh tế cao như hành, tỏi, ớt… Ủy ban MTTQVN xã chủ động phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong khai thác và nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Qua công tác vận động, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: Mô hình ngư dân liên kết đánh bắt xa bờ trên biển, nuôi cá bớp, trồng rong sụn..., hàng chục ha đất kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại rau màu đem lại nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo chỉ còn 104 hộ, chiếm 4,47%; hộ khá, giàu tại địa phương ngày càng tăng.

Đi đôi với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, nhằm tạo đà đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thanh Hải và các đoàn thể trong thôn đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa phương để thực hiện. Từ cách làm hay, linh hoạt, chủ trương về xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình ủng hộ, chung sức góp công, góp của tham gia xây dựng các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân ủng hộ bằng tiền mặt hơn 847 triệu đồng, đóng góp hàng trăm ngày công bê tông đường giao thông nội thôn, nội đồng. Ngoài ra, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất ở, đất vườn, lùi tường rào để mở rộng đường giao thông phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản… Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, các hoạt động an sinh xã hội, Ngày Vì người nghèo; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn xã có 4/4 thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 70% hộ đạt “Thôn văn hóa tiêu biểu”. Hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp được các khu dân cư thực hiện đạt kết quả cao, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, thắt chặt…

Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của địa phương.