An Hải phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQVN xã An Hải (Ninh Phước) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Từ việc nhìn thẳng vào những khó khăn, đánh giá đúng thực trạng và đưa ra những giải pháp tháo gỡ kịp thời, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, công tác tuyên truyền được Ủy ban MTTQVN xã An Hải triển khai, vận động rộng rãi, đi vào chiều sâu. Khẩu hiệu “Nghe dân nói-Nói dân nghe-Làm dân tin” và “Gương mẫu đi đầu” được cán bộ, đảng viên trong toàn xã gương mẫu thực hiện. Bên cạnh đó, việc chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ An Hải chung tay xây dựng NTM”… đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương từ gia đình đến thôn, xóm, xã. Theo đó, 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Người dân thôn Tuấn Tú (xã An Hải) tham gia làm vệ sinh khu dân cư.

Cùng với các tổ chức thành viên, Mặt trận xã luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao như phát triển kinh tế trang trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống. Chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án… Xóa đói, thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương–đây không còn là khẩu hiệu mà được cán bộ và nhân dân trong toàn xã thực hiện bằng hành động, việc làm và bước đi cụ thể. Nông dân An Hải hôm nay đã biết liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, tổ chức khoa học hoặc nhà khoa học. Về lâu dài có hợp đồng được ký kết giữa các bên và thực hiện có hiệu quả các khâu sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản, tạo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động. Toàn xã có 9.052 người trong độ tuổi lao động, trong đó có việc làm thường xuyên trên 8.300 người, chiếm trên 92%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,72%.

Ngoài phối hợp tạo điều kiện vay vốn, nâng cao thu nhập cho người dân, Mặt trận xã tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2017, Ban Chỉ đạo Quỹ “Vì người nghèo” xã An Hải rà soát, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 11 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá trên 500 triệu đồng, tiếp tục góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở khu dân cư.

Ông Ngô Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Hải khẳng định: Thông qua tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Theo thống kê, hơn 5 năm xây dựng NTM, nhân dân xã An Hải đã đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, hàng trăm hộ gia đình hiến hàng nghìn mét vuông đất và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…

Đi đôi với tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQVN xã còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản…

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc xã trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, góp sức đưa An Hải trở thành xã đạt chuẩn NTM trong những tháng cuối của năm 2017.