Hộ Hải nâng chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

(NTO) Tháng 12 năm 2016, Hộ Hải (Ninh Hải) được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trở lại Hộ Hải vào những ngày đầu tháng 10, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước sự thay đổi nhanh chóng của vùng quê này. Trong điều kiện còn khó khăn, nhưng nhờ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lợi thế của địa phương, bộ mặt nông nghiệp và nông thôn ở Hộ Hải tiếp tục chuyển biến mới, đời sống người dân từng bước cải thiện.

Là một xã ven đầm Nại, Hộ Hải có tổng diện tích tự nhiên 1.211,06 ha, trong đó riêng đất nông nghiệp có 832,83 ha, chiếm 68,8%, bao gồm: 616,19 ha đất trồng cây hàng năm, 11,81 ha đất trồng cây lâu năm, 203,4 ha đất nuôi trồng thủy sản và 1,43 ha đất nông nghiệp khác. Toàn xã có dân số khoảng 13.800 người (trên 3.800 hộ) sinh sống trong 4 thôn: Đá Bắn, Lương Cách, Hộ Diêm và Gò Gũ. Vào thời điểm được công nhận, xã Hộ Hải cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Mức sống người dân từ thu nhập trung bình 23 triệu đồng/người vào năm 2011, đến cuối năm 2016 đã nâng lên 27,5 triệu/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,79%. Với kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Hộ Hải đã chuyển đổi các mô hình cây, con có hiệu quả kinh tế cao, qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, hạn chế thấp nhất tình trạng thất nghiệp.

Đường đường liên thôn Hộ Hải được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

Ngay từ đầu năm nay, thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia NTM xã Hộ Hải và các hội, đoàn thể của xã đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM. Đồng chí Lê Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải cho biết: Sau khi địa phương được công nhận xã đạt chuẩn NTM, người dân từng bước nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM nên đã hăng hái tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay toàn xã đã có 7,304km/8,353km (87,4%) đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện. Hạ tầng phục vụ sản xuất như thủy lợi, đường nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, hiện có 70% kênh mương nội đồng và 75% đường nội đồng được kiên cố hóa đáp ứng yêu cầu cho việc trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và vận chuyển nông sản phục vụ sản xuất. Đáng chú ý là từ nguồn ngân sách địa phương, UBND xã đã thực hiện đầu tư làm 483,5m kênh mương thoát lũ trong khu dân cư, trong đó có 301m ở thôn Hộ Diêm và 182,5m qua Gò Gũ, với tổng kinh phí gần 320 triệu đồng.

Đến nay, đi từ Hộ Diêm, Gò Gũ sang Lương Cách, Đá Bắn, ở thôn nào cũng có thể nhìn thấy đường nội thôn được tráng bê tông phẳng lì, các công trình công cộng xây dựng khang trang. Ông Nguyễn Hữu Trung, ở khu dân cư phía tây Quốc lộ 1A, thôn Lương Cách hồ hởi: Xóm tôi có khoảng 100 hộ, từ khi có con đường bê tông, mọi người đã thoát cảnh lầy lội và việc chuyên chở nông sản thuận tiện hơn, nếu được đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện, sản xuất ở đây sẽ còn phát triển hơn nữa. Theo Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia NTM xã, nếu so với thời điểm được công nhận NTM, có thể nói chất lượng các tiêu chí đang được nâng lên. Đơn cử các tiêu chí khó như tiêu chí số 10 (thu nhập), dự kiến đến cuối năm nay xã đạt chuẩn thu nhập bình quân 31 triệu đồng/người/năm; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt chuẩn dưới 3,65%, nâng chất lượng tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo). Nhìn tổng thể, đến nay Hộ Hải vẫn duy trì ổn định danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, ở tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), dù có phổ biến các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, nhưng ngoài hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cũ đã giải thể, hiện xã chưa thành lập HTX mới.

Như vậy, qua đánh giá các tiêu chí, Hộ Hải chỉ còn hoàn thiện tiêu chí số 13 là đạt mục tiêu đề ra trong năm nay. Theo đồng chí Lê Hải Quân, hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và các mặt của HTX dịch vụ nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 đã được chuẩn bị, sẵn sàng cho việc thành lập, ra mắt trong tháng 10. Điều mà Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia NTM xã quan tâm hơn chính là cần giữ vững và nâng mức những tiêu chí về giao thông, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh trong giai đoạn tới. Tin rằng nếu phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy xã, Hộ Hải sẽ duy trì và ngày càng nâng chất lượng 19 tiêu chí NTM.