Ninh Phước: Họp đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Ngày 5-2, huyện Ninh Phước tổ chức họp để đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đủ điều kiện để công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Huyện Ninh Phước đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ảnh: Văn Nỷ

Trong thời gian tới, toàn huyện tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng các xã và huyện nông thôn mới nâng cao. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tập trung và các cây, con chủ lực, có giá trị cao, gắn với triển khai thực hiện các dự án năng lượng điện tái tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất các ngành hàng năm đạt trên 12,5%; 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; mỗi xã có ít nhất 1 đến 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và toàn huyện có 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.