Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019

(NTO) Ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019, nông dân huyện Ninh Phước phấn khởi tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ Đông- Xuân 2018- 2019. Cấp ủy và chính quyền tập trung huy động nguồn lực đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019. Đây là quyết tâm chính trị của cán bộ và Nhân dân địa phương thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều đáng ghi nhận trong năm 2018 vừa qua, huyện Ninh Phước đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng xã Phước Hữu về đích 19 tiêu chí NTM, nâng số xã đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 6/8 xã. Sự kiện xã Phước Hữu về đích NTM tạo sự phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân địa phương, tạo sức phát triển mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Riêng xã An Hải đã đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xã Phước Hải đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Mục tiêu phấn đấu của cấp ủy và chính quyền địa phương, đó là tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở các xã đạt chuẩn và tiếp tục đầu tư xây dựng hai xã An Hải, Phước Hải đạt chuẩn NTM, tạo cơ sở cho Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2019.

Cán bộ Trạm Trồng trọt- Bảo vệ thực vật huyện Ninh Phước hướng dẫn
nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: S.N

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nền nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ cao, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường, tập trung mở rộng quy mô, chất lượng và năng suất các sản phẩm đặc thù, có lợi thế trên địa bàn. Chủ trương xây dựng NTM được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua rà soát theo Quyết định 558/QĐ-TTg, ngày 5-4-2016, của Thủ tướng Chính phủ, huyện Ninh Phước cũng đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM; bao gồm tiêu chí 1 về quy hoạch, tiêu chí 6 về sản xuất, tiêu chí 7 về môi trường, tiêu chí 8 về an ninh- trật tự, tiêu chí 9 về chỉ đạo xây dựng NTM. Hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, huyện còn thiếu bãi đỗ xe và điểm dừng chân theo quy định; tiêu chí số 5 về y tế- văn hóa- giáo dục. Trong đó, chủ yếu còn thiếu tiêu chí sân vận động, hội trường đa năng trang bị tối thiểu 350 chỗ ngồi; nhà thi đấu đa năng cấp huyện diện tích 1.500 m2; còn 2/3 số trường THPT là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ chưa đạt chuẩn quốc gia.

Huyện Ninh Phước đề ra giải pháp cụ thể thực hiện tiêu chí số 2, vận động các doanh nghiệp, cá nhân tham gia xây dựng bãi đỗ xe, điểm dừng chân theo quy định. Đối với tiêu chí số 7, đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện thành khu vui chơi, triển lãm; Sân vận động Mỹ Nghiệp làm sân vận động huyện; Nhà thiếu nhi huyện làm nhà thi đấu đa năng; sử dụng Hội trường UBND huyện làm hội trường đa năng. Xây dựng Trường PTTH Phạm Văn Đồng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đối với xã An Hải tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM.

Một góc khu dân cư nông thôn mới xã Phước Thái ngày nay.

Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong xây dựng NTM. Đối với Phước Hải tập trung tổ chức, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 10,13,18 để đạt 19/19 tiêu chí và công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019. Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho người dân. Hướng dẫn, giúp đỡ HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Châu Ré tổ chức sản xuất hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng NTM. Tập trung xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để bảo đảm đạt chuẩn trình độ chuyên môn về vị trí việc làm theo quy định…

Đồng chí Nguyễn Đô cho biết thêm: Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của toàn dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư tập trung ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo NTM xanh- sạch- đẹp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh liên kết, mở rộng giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc thù ở địa phương. Chăm lo đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng dạy và học gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các lễ hội gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy và phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh xây dựng Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2019.