Thông báo: Về việc đăng ký thông tin chào hàng sửa xe ô tô Huyện ủy Thuận Bắc

Huyện ủy Thuận Bắc mời các nhà thầu có đầy đủ điều kiện và khả năng cung cấp gói thầu sửa xe ô tô huyện thì tham gia chào hàng cạnh tranh.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và nhận hồ sơ yêu cầu tại Huyện ủy Thuận Bắc:

Địa chỉ: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại liên lạc: 0259.3625051

Thời gian hồ sơ yêu cầu nhận tại Huyện ủy từ ngày 15/1/2018 đến ngày 18/1/2018 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đề xuất phải gửi đến Huyện ủy Thuận Bắc chậm nhất ngày 22/1/2018 (gọi là thời gian đóng thầu).

Hồ sơ sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ, ngày 22/1/2018.

Huyện ủy Thuận Bắc kính mời các nhà thầu tham gia.