Ninh Phước đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống

(NTO) Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Ninh Phước đã có sự vận dụng linh hoạt và nhiều sáng tạo đưa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

Chúng tôi trở lại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận đúng dịp địa phương vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường tự quản của bà con Tổ nhân dân 47. Tuyến đường có chiều dài hơn 130 m, rộng 2 m, với toàn bộ kinh phí do 25 hộ dân trong tổ tự nguyện đóng góp bằng vật chất và ngày công. Bà con trong khu dân cư phấn khởi khi đã góp một phần công sức làm cho bộ mặt nông thôn mới (NTM) của xã thêm khởi sắc. Ông Phùng Hoàng Chương, Trưởng thôn cho hay: Từ khi Đảng ủy xã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập thể đảng viên (ĐV) và nhân dân thôn Phước Khánh đã nhất trí đăng ký phần việc “làm theo Bác” là xây dựng các tuyến đường trong khu dân cư xanh-sạch-đẹp. Phát huy tinh thần đoàn kết, “tình làng, nghĩa xóm”, bà con trong Tổ nhân dân 47 đã tiên phong tự nguyện đóng góp kinh phí bê-tông đường và lắp đặt đèn chiếu sáng trong khu dân cư. Đây được xem là việc “làm theo Bác” hết sức thiết thực, phù hợp của người dân nông thôn!

Có thể nhận thấy, tuyến đường “làm theo Bác” của Tổ nhân dân 47 là một minh chứng sinh động cho kết quả trong năm đầu tiên Đảng bộ huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Phạm Thị Tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chia sẻ: Từ khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ra đời, đến nay, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể cán bộ (CB), ĐV và Nhân dân bằng những việc làm thiết thực. Đầu tiên, ngay khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28-9-2016 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị CB chủ chốt để quán triệt, phổ biến tinh thần Chỉ thị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Sau hội nghị cấp huyện, các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tổ chức 3 lớp quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị cho gần 600 CB, ĐV, công chức cấp huyện và 16 lớp cho 1.776 ĐV, công chức, CB thôn, khu phố ở 9/9 xã, thị trấn.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 3-11-2016 về “Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện từ nay đến năm 2021” và Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 28-12-2016 về “Tuyên truyền, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) bám sát phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo” bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tập trung phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu. Song song với đó là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên cơ sở chỉ đạo chung, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đánh giá, phân tích sâu sắc những kết quả, hạn chế của quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trước đó của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những cách làm mới, hiệu quả đưa Chỉ thị 05 sớm đi vào cuộc sống.

Đảng bộ huyện Ninh Phước cũng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Huyện xác định hai nội dung đột phá cần phải làm ngay trong thực hiện Chỉ thị 05: Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, phòng chống tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Các TCCSĐ tùy theo tình hình, điều kiện mà cụ thể hóa hai nội dung trên thành những việc làm cụ thể, trong đó tập trung đổi mới lề lối, tác phong công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân. Một số TCCSĐ bước đầu xây dựng được mô hình tiêu biểu như: Đảng bộ thị trấn Phước Dân gắn thực hiện Chỉ thị 05 với giải quyết tốt những vướng mắc trong quản lý trật tự đô thị và chỉnh trang các khu dân cư; Đảng bộ xã Phước Thuận gắn thực hiện Chỉ thị 05 với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và nâng chất lượng đạt chuẩn NTM; Đảng bộ xã An Hải cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng quyết tâm đạt chuẩn NTM trong năm 2017; Huyện đoàn Ninh Phước cụ thể hóa việc “làm theo Bác” qua các phong trào “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Thắp sáng đường quê”; Chi bộ Khối điều trị (Trung tâm Y tế huyện) thi đua thực hiện theo chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện 12 điều y đức của ngành quy định…

Đồng chí Phạm Thị Tốt cho biết thêm: Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05 cho thấy ý thức tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV trong huyện được nâng lên; người dân tích cực hơn trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, có sức lan tỏa nhất định trong đời sống xã hội. Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách có hiệu quả theo hướng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “làm theo” và tổ chức Hội thi tìm hiểu về thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Qua đó tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.