THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Định mức chi phí đào tạo một số nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề cho bộ đội xuất ngũ học nghề

Ngày 15-12-2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 214/2011/TT-BQP về việc định mức chi phí đào tạo một số nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề. Báo Ninh Thuận trích dẫn một số nội dung quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Các định mức ban hành tại Thông tư này là chi phí đào tạo cao nhất cho một nghề mà bộ đội xuất ngũ đang học tại các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội. Riêng định mức chi phí đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề chỉ áp dụng cho các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng khi được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu đào tạo.

Điều 3. Bộ đội xuất ngũ học nghề tại các cơ sở dạy nghề quân đội, ngoài chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề tính theo định mức ban hành tại Thông tư này của Bộ Quốc phòng còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, tiền bảo đảm sinh hoạt, tiền chi phí khác theo quy định hiện hành.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG,
TRUNG CẤP, SƠ CẤP NGHỀ