UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Ngày 30/5, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (CDNN) năm 2024.

Kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, thành phố Phan Rang -Tháp Chàm có 303 CDNN, chất lượng CDNN được nâng lên, trong đó có 50 đảng viên chính thức nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

Lãnh đạo thành phố khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi CDNN năm 2024.

Năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định hiện hành về tuyển quân. Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp tuyển quân với phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi CDNN năm 2024; tặng giấy khen cho 14 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu 2 con tham gia nghĩa vụ quân sự.