HĐND tỉnh giám sát chuyên đề chính sách phát triển du lịch tại huyện Ninh Phước

Ngày 16/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch (DL) giai đoạn 2021-2023 tại huyện Ninh Phước.

Thời gian qua, huyện Ninh Phước đã triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm thúc đẩy phát triển DL địa phương. Trong đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm DL được quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, di tích lịch sử được bảo tồn, phát huy hiệu quả. Xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho DL để thu hút các nhà đầu tư…Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động DL. Giai đoạn 2021 – 2023, huyện Ninh Phước đã đón gần 90 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh những kết quả đạt được, DL địa phương vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các điểm DL  chưa hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý DL, văn hóa còn thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ. Công tác quảng bá, xúc tiến DL vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển DL của huyện Ninh Phước, qua đó góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết các cấp liên quan đến hoạt động phát triển DL. Xác định các tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, lịch sử, văn hoá để đầu tư, khai thác DL hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của DL. Rà soát cơ sở pháp lý, công tác quy hoạch, sử dụng các loại đất phục vụ cho hoạt động DL. Quan tâm chỉ đạo xây dựng các đề án tổng thể phát triển DL gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du khách. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc quảng bá, truyền thông DL.