Tiến tới Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Quy hoạch phát triển đô thị theo hướng xanh, hiện đại

Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 12 đô thị bao gồm: 1 đô thị loại II là Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; 4 đô thị loại IV trong đó có 2 đô thị hiện hữu là Tân Sơn, Phước Dân và 2 đô thị mới gồm Phước Nam, Cà Ná (phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025); 7 đô thị loại V, trong đó có 1 đô thị hiện hữu Khánh Hải và 6 đô thị mới gồm Lợi Hải; Phước Đại; Thanh Hải (phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025) và Lâm Sơn, Vĩnh Hy, Sơn Hải.

Bám sát Quyết định 1319/QĐ-TTg, tỉnh đang tập trung quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển các đô thị, khu dân cư (KDC) mới theo hướng hiện đại, môi trường sống Xanh, bền vững, có đầy đủ tiện ích, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển khu đô thị (KĐT) mới, KDC mới; trong đó, chú trọng thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển đô thị; nâng cao chất lượng quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững.

Công viên 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Cụ thể, đối với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng toàn thành phố, làm tiền đề thúc đẩy khu vực đô thị dự kiến phát triển. Đồng thời, tỉnh nâng cấp, chỉnh trang KDC hiện hữu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại KĐT, KDC trên địa bàn thành phố. Cùng đó, tỉnh bố trí vốn để lập dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao để bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn các phường theo quy định hiện hành.

Đồng thời tập trung xây dựng 6 đô thị thuộc dải ven biển bao gồm Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná, phát triển theo cấu trúc không gian đan xen, hỗn hợp đô thị-du lịch có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường. Trong số đó, Tp Phan Rang-Tháp Chàm sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao của tỉnh, phát triển theo định hướng bền vững, xanh và thông minh. Đây cũng sẽ là thành phố du lịch thứ 5 tiểu vùng du lịch phía Nam của vùng Nam Trung Bộ.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 55-56%; bảo đảm 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và các công trình văn hóa cấp đô thị; kinh tế khu vực đô thị chiếm 85% GRDP của tỉnh. Hiện nay, tỉnh có 1 đô thị loại II là Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; 3 đô thị loại V là Tân Sơn (huyện Ninh Sơn), Phước Dân (huyện Ninh Phước) và Khánh Hải (huyện Ninh Hải), tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35,5%. Tỉnh đang tập trung xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm từng bước trở thành đô thị hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, môi trường đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

Một góc huyện Ninh Hải hôm nay. Ảnh: H.Nguyệt

Trước đó, theo Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư 104 KĐT, KDC tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và 6 huyện trên địa bàn. Trong đó, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có 29 dự án, huyện Ninh Sơn 5 dự án; huyện Ninh Phước 8 dự án; huyện Ninh Hải 29 dự án; huyện Thuận Bắc 15 dự án; huyện Bác Ái 5 dự án và huyện Thuận Nam 13 dự án. Đây là cơ sở pháp lý cho các cơ quan, ban ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng đảm bảo liên kết, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, ngành. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án KĐT đã cấp quyết định chủ trương đầu tư như: KĐT Biển Bình Sơn-Ninh Chữ (K2); KĐT mới Phủ Hà; KĐT mới bờ Sông Dinh; KĐT mới Đầm Cà Ná…KDC Tháp Chàm 1; KDC Chí Lành.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cho biết: Tiến tới hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã phê duyệt các 55 dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó có 14 dự án liên quan đến xây dựng và kinh doanh bất động sản với tổng diện tích hơn 745,15ha, gồm: KĐT mới Đông Bắc (Khu K3); KĐT mới Tây Bắc; KĐT mới Đông Nam 1, Đông Nam 2; KĐT mới phía Nam đường Phan Đăng Lưu; KDC Bình Sơn; KDC Phước Mỹ 2 (giai đoạn 1); KĐT mới Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn; KĐT mới Tri Hải; KĐT mới Khánh Hải; KĐT mới núi Đá Chồng; KDC nông thôn mới Khánh Hội; KDC nông thôn mới An Hải; KĐT Bắc Sông Ông. Đây là những dự án nằm trong quy hoạch tỉnh, bổ sung phát triển các đô thị, KDC mới theo hướng hiện đại, môi trường sống xanh, bền vững, có đầy đủ tiện ích, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.