Đình Đài Sơn được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với đình Đài Sơn, phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

 Theo lời kể của các cụ cao niên, đình Đài Sơn được các vua triều Nguyễn phong sắc gần đây nhất là sắc phong Tự Đức thứ 33 năm 1880. Đình Đài Sơn là một ngôi đình có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa, đồng thời còn gắn liền với đời sống tâm linh và là nơi diễn ra các hình thức hoạt động văn hóa của nhân dân địa phương. Đình xây dựng thành một khối tổng thể với lối kiến trúc gồm: Nghi môn (cổng tam quan), cột cờ, án phong, sân đình, chánh điện, nhà tiền hiền, miếu thờ ông Hổ, nhà khách, nhà kho, nhà bếp.

Hằng năm, ở đình Đài Sơn xưa diễn ra hai lễ tế chính: Lễ tế Xuân và lễ tế Thu (hai lễ này còn gọi là xuân kỳ thu tế) nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại một lễ tế Xuân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình Đài Sơn là một trong những nơi đặt cơ sở hành chánh chính quyền cách mạng lâm thời và cũng là nơi nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng góp phần trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

UBND tỉnh giao UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích đã được xếp hạng theo quy định. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích vào mục đích khác phải được phép của Chủ tịch UBND tỉnh.