Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 7/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 17 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu các nội dung, ý kiến thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Theo đó, hội nghị thống nhất nhận định qua nửa đầu nhiệm kỳ tổ chức thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng với 16/19 chỉ tiêu đạt khá và có khả năng hoàn thành. Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Các tiềm năng, lợi thế, khâu đột phá về năng lượng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch... được tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng; giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được triển khai đạt kết quả; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ, khá toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, nâng hiệu quả; sớm xây dựng các NQ, chương trình cụ thể hóa NQ đại hội Đảng các cấp quyết liệt, kịp thời, sát thực tiễn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đổi mới, không ngừng nâng lên, toàn diện hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả đạt được, những hạn chế qua giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm. Từ đó đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Với phương châm “Không điều chỉnh các chỉ tiêu thấp hơn, mà quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao hơn”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xác định trong NQ đại hội và các NQ chuyên đề đã được ban hành; đồng thời tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng kế hoạch, xác định giải pháp, phân công cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, đối với các chỉ tiêu đã đạt khá, có khả năng hoàn thành phải phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu; đối với các chỉ tiêu đạt thấp, còn nhiều khó khăn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó, tập trung phát triển 5 nhóm ngành, lĩnh vực trụ cột, đột phá để làm động lực cho tăng trưởng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu NQ đại hội đề ra, nhất là giảm nghèo và nhà ở xã hội; triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt mục tiêu NQ đại hội đề ra (đạt 25% trở lên).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo NQ đại hội và các NQ chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát các chỉ tiêu chủ yếu trong NQ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.