Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND quy định mức thu học phí trong năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non (MN), phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 8/9/2023, mức thu học phí đối với CSGD MN, giáo dục phổ thông (GDPT) công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: Khu vực thành thị (vùng 1): Cấp MN và tiểu học (TH) từ 300.000 - 330.000 đồng/tháng; cấp THCS và THPT 300.000 đồng/tháng; học nghề phổ thông từ 114.000 - 120.000 đồng/tháng. Khu vực nông thôn (vùng 2): Cấp MN và TH từ 100.000 - 110.000 đồng/tháng; cấp THCS và THPT từ 100.000 - 200.000 đồng/tháng; học nghề phổ thông từ 50.000 - 116.000 đồng/tháng. Khu vực đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (vùng 3): Cấp MN và TH từ 50.000 - 55.000 đồng/tháng; cấp THCS và THPT từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng; học nghề phổ thông từ 32.000 - 67.000 đồng/tháng (học sinh TH trường công lập không phải đóng học phí).

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đến tựu trường năm học 2023-2024. Ảnh: Văn Nỷ

Quyết định cũng quy định rõ, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% so với mức thu tương ứng như trên. Mức học phí đối với CSGD MN, GDPT công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bằng 1,5 lần mức học phí đối với CSGD MN, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Mức học phí đối với CSGD MN, GDPT công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bằng 2 lần mức học phí đối với CSGD MN, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên...