Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh năm 2022

Ngày 14/7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX); Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 của tỉnh.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Qua phân tích, xếp hạng chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2022, chỉ số PAR INDEX đạt 85,78/100 điểm, cao hơn trung bình cả nước 0,99 điểm, giảm 0,77 điểm so với năm 2021, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2021, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong 8 trục nội dung, có 5/8 trục tăng bậc so với năm 2021; có 3/8 trục nội dung giảm bậc. Đối với chỉ số PAPI có sự cải thiện mạnh mẽ, khoảng cách điểm giữa tỉnh với điểm trung bình cả nước từng bước gia tăng qua từng năm. Trong đó, năm 2022, tỉnh đạt 46.0002 điểm, cao hơn trung bình cả nước 3.7625 điểm, thuộc nhóm tỉnh cao nhất, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố, tăng 2.1702 điểm và tăng 10 bậc so với năm 2021. Kết quả phân tích 8 trục nội dung thành phần, có 6 trục tăng điểm và 2 trục giảm điểm; có 7 trục thuộc nhóm 20 tỉnh cao nhất cả nước. Riêng chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh đạt 81,83%, cao hơn trung bình cả nước 1,75%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 4 bậc so với năm 2021. Trong 5 nội dung của chỉ số, có 4 nội dung mức độ hài lòng cao hơn trung bình cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Uyên Thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp tích cực nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số liên quan, trong đó cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về thực hiện tốt 4 quan điểm, 16 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện, xuyên suốt; phát huy vai trò của người đứng đầu. Khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan làm ảnh hưởng đến các chỉ số của tỉnh, của đơn vị; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tập trung giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, không để chậm trễ, kéo dài thời gian quy định. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý; lưu ý xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Các địa phương tiếp tục được chọn khảo sát Chỉ số PAPI 2023 khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế, chuẩn bị các nội dung cần thiết liên quan đến khảo sát. Sở Nội vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những giải pháp, sáng kiến đột phá về công tác CCHC của tỉnh; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ CCHC, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo quy định.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC năm 2022.