Đại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/7, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện: Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam cùng 80 đại biểu chức sắc, chức việc đại diện cho hơn 27.900 tín đồ Hồi giáo Bàni trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, nhờ đó đã điều hành các hoạt động lễ nghi tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo theo đúng giáo luật và pháp luật, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong chức sắc, tín đồ, góp phần bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với phương châm “Tốt đạo đẹp đời”, bà con đồng bào Chăm theo đạo Bàni đã tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng nông thôn mới (NTM), củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động của Hội đồng sư cả khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028, trọng tâm là tiếp tục điều hành các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ nghi phù hợp giáo lý, giáo luật, hiến chương của Hội đồng Sư cả và theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, văn hóa, văn minh. Tiếp tục vận động tín đồ và thân hữu đóng góp tài lực phục vụ tốt hoạt động từ thiện xã hội; phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội triển khai thực hiện chương trình sinh hoạt cộng đồng với phương châm “tốt đạo, đẹp đời”, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Đại hội tiến hành hiệp thương suy cử 35 thành viên vào Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà ni khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Châu Minh Hương được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Sư cả.

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và  biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà ni, các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ Hồi giáo Bàni trong thời gian qua đã cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng đại hội.

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni sẽ được củng cố và phát triển, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, thực sự là cầu nối giữa đạo với đời và trở thành thành viên tích cực của MTTQ; tiếp tục vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức cùng với Nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Qua đây, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát triển KT-XH vùng đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh về thành tích tiêu xuất sắc; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.