Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngay từ đầu tháng 5/2023, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã bắt tay ngay vào việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023:

* Nhóm giải pháp phối hợp với chủ đầu tư: Thường xuyên thông tin trao đổi về cơ chế chính sách hiện hành, đặc biệt là Kho bạc tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, chứng từ: theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 01 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ, hợp đồng thực hiện nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” với tổng thời gian nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 02 ngày làm việc, trừ thời gian cao điểm cuối năm (giảm 01 ngày so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP là 3 ngày); chủ đầu tư cần xác định lộ trình giải ngân, có khối lượng đến đâu thì nghiệm thu hoàn thành và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN Ninh Thuận để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, hạn chế để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm. Bên cạnh đó, Kho bạc chỉ ra những những tình huống sai sót thường lặp đi lặp lại để chủ đầu tư lưu ý, tổ chức kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với chứng từ kế toán để bảo đảm thông tin, số liệu đề nghị thanh toán phù hợp với quy định, được Kho bạc tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán ngay lần đầu tiếp nhận, hạn chế thấp nhất những sai sót, buộc Kho bạc phải từ chối, chủ đầu tư phải bổ sung hoàn thiện nhiều lần. Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ giảm thiểu nguyên nhân chủ quan gây ra sự chậm trễ trong việc thanh toán cho nhà thầu; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

Đồng chí Lê Thái Vỹ, Giám đốc KBNN Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và trao đổi nghiệp vụ năm 2023.

* Nhóm giải pháp triển khai trong nội bộ: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công, quán triệt đội ngũ công chức trực tiếp tham gia vào quy trình giao dịch kiểm soát, thanh toán vốn các dự án đầu tư công tại Kho bạc tỉnh và Kho bạc huyện (1) luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, bám sát, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đồng thời với gửi chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 (DVC), phấn đấu 100% hồ sơ chứng từ chủ đầu tư gửi đến đủ điều kiện thanh toán ngay lần đầu tiếp nhận và được giải quyết đúng thời gian hẹn trả; không có hồ sơ chậm giải quyết do lỗi chủ quan của giao dịch viên, tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu, nghiêm cấm việc yêu cầu chủ đầu tư gửi thêm các hồ sơ ngoài quy định và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua DVC, kịp thời phát hiện và nhân rộng sáng kiến, giải pháp hay của công chức trong quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nhằm góp phần tiếp tục nâng cao sự hài lòng và mức độ tín nhiệm của chủ đầu tư đối với Kho bạc; (2) tổ chức phân công theo dõi, đánh giá kết quả kê khai hồ sơ, chứng từ gửi KBNN của chủ đầu tư, tìm hiểu, phân loại những trường hợp hồ sơ, chứng từ bị từ chối do những sai sót lặp đi lặp lại (nếu có) để kịp thời có những giải pháp phối hợp, hỗ trợ, giúp chủ đầu tư khắc phục, giảm thiểu sai sót dẫn đến phải từ chối tiếp nhận; (3) phân công công chức chủ động trao đổi với chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị làm cơ sở đề ra những giải pháp hiệu quả; theo dõi kế hoạch vốn để nắm bắt tiến độ giải ngân từng dự án, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Phấn đấu đến cuối năm, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.