Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 5/2, tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP-AN) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về phía tỉnh ta, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng nông sản đặc trưng của tỉnh tại hội nghị. Ảnh: H.Nguyệt

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã Công bố Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Công tác quán triệt tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; phát triển hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH vùng, nhất là hạ tầng giao thông; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội vùng; bảo đảm vững chắc QP-AN, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng. Cùng với đó, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 17 chỉ tiêu, 34 nhiệm vụ cụ thể và 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể. Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW nhằm xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hài Trung Bộ thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng và các địa phương trong vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế; các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân, sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe tham luận của các bộ, ngành, địa phương về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng trình bày các tham luận đánh giá về chính sách, môi trường đầu tư, nguồn nhân lực tại khu vực, các giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất vùng, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp phụ trợ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, QP-AN và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và QP-AN biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, việc phát triển vùng phải phù hợp với các chiến lược phát triển quốc gia, nhất là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, tập trung phát triển các ngành kinh tế biển trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển. Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tế của vùng. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện thí điểm các mô hình, cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển vùng và các tiểu vùng. Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.Nguyệt

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ, trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển.

Dịp này, lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, đô thị, năng lượng, du lịch. Riêng tỉnh ta, đã trao 1 giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu đô thị mới bờ Sông Dinh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG với tổng vốn đầu tư 1.713 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ, trao thỏa thuận hợp tác
về phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Ảnh: H.Nguyệt

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã cắt băng khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ liên kết - đột phá từ kinh tế biển - phát triển nhanh và bền vững” và tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.