Hội nghị tập huấn về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 1/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về TT&TT trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhấn mạnh: Bộ TT&TT luôn nhận thức rõ việc quản lý thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là ở các địa phương. Do đó, Bộ và các ban, ngành liên quan đã tổ chức biên soạn các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền về thực hiện tiêu chí TT&TT trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đến nay, cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành, đảm bảo đúng theo quy định.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung về thực hiện tiêu chí TT&TT trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; nội dung thành phần về TT&TT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.