Lễ công bố quyết định chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

Sau thời gian xây dựng, ngày 31-8, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Lễ công bố Quyết định chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Website Tỉnh ủy; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại Lễ công bố, đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tóm lược quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm và giới thiệu cơ bản nội dung và giao diện Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (Website Tỉnh ủy). Theo đó, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh có địa chỉ truy cập: https://ninhthuan.dcs.vn Về mặt nội dung, Website Tỉnh ủy hiện có 15 chuyên mục, bao quát và phản ánh toàn bộ các hoạt động chính trị của Đảng bộ tỉnh với nhiều nội dung: giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ công bố quyết định chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, các chuyên mục thành phần cũng giới thiệu đầy đủ về Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, giới thiệu về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 7 bộ văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh từ lần thứ VIII đến lần thứ XIV và 3 bộ lịch sử Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến 2020. Đây là những tư liệu đã được số hóa, vừa phục vụ công tác lưu trữ số vừa phục vụ cho việc phổ biến, tra cứu, nghiên cứu một cách rộng rãi các loại tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh; đăng tải các bài viết trên các chuyên mục như: Tin tức - sự kiện, các văn bản của Đảng, trao đổi - học tập, văn kiện tư liệu…Về các cổng thành phần, đã có 18/24 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc đăng phần giới thiêụ về đội ngũ lãnh đạo và cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh từ ngày 2-9-2022; Quyết định kiện toàn Ban Biên tập, Tổ thư ký Website Tỉnh ủy. Đồng thời, ra mắt Ban Biên tập và Tổ thư ký Website Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Website Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập và Tổ thư ký Website Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Lễ Công bố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh để duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng mục đích, định hướng, góp phần quan trọng trong thành công của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đề nghị Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập có cơ chế phối hợp, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân để kịp thời đổi mới, bổ sung, hoàn thiện dần hoạt động của Website ngày càng phong phú, vận hành thông suốt ổn định. Ban Biên tập rà soát bổ sung thêm các nội dung còn thiếu, trong đó chú ý nội dung tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các thông tin về phát triển kinh tế, đảm bảo phong phú về tin bài, có tính bao quát, chiều sâu về nội dung. Đối với các cơ quan, đơn vị có cổng thành phần, cần chú trọng cập nhật tin, bài để bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị chung toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp phải tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến đường dẫn Website của Tỉnh ủy trên mọi kênh thông tin để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, cùng với quần chúng Nhân dân biết để truy cập, đọc nắm thông tin, khai thác tư liệu trên Website...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Website Tỉnh ủy bấm nút vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Tiếp đến, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bấm nút khai trương, chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.