Bộ đội Biên phòng tỉnh: Làm theo lời Bác, tích cực giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Để giúp Nhân dân thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), những năm qua, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, chủ động xây dựng cũng như tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, mô hình giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, XĐGN đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc đặc điểm, tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới biển, thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác XĐGN bằng các giải pháp mang tính đồng bộ và sát thực tiễn, tổ chức thực hiện linh hoạt với cách làm sáng tạo, vận dụng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần đưa lời dạy của Bác “Nhà nước, nhân dân và các hộ nghèo cùng làm” thành hiện thực trong thực hiện các chính sách giảm nghèo ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh nhận chăm sóc, đỡ đầu học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là giải pháp mang tính nguyên tắc, quan trọng hàng đầu và xuyên suốt để có phương hướng đúng, phù hợp, biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, nhất là của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác XĐGN, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề cùng hệ thống kế hoạch, chương trình hành động với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với đặc điểm, điều kiện của địa bàn. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, BĐBP tỉnh tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội trong giúp dân XĐGN và luôn xem đó là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Theo phạm vi đảm nhiệm, các đơn vị biên phòng nắm đến từng hộ dân trong địa bàn, nhất là những hộ nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng kém và chậm phát triển về kinh tế - xã hội. Qua đó, thấy rõ sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho bộ đội về nhiệm vụ tham gia XĐGN, cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ này trên từng cương vị, chức trách được giao. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị Biên phòng tỉnh luôn bám sát nội dung, yêu cầu của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng,... tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Trên phạm vi đóng quân thuộc 15 xã, phường, thị trấn ven biển, các đồn biên phòng trực thuộc BĐBP tỉnh cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng trên địa bàn trực tiếp tiến hành giúp dân XĐGN bằng nhiều biện pháp, mô hình cụ thể, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. BĐBP tỉnh đã tham mưu với Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương triển khai xây dựng các cầu tàu, bến bãi tại 4 trạm kiểm soát biên phòng: Bãi Kinh, Đông Hải, Sơn Hải, Cà Ná để không những phục vụ tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập khẩu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của dân neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, hải sản đánh bắt, tránh trú bão, hạn chế chi phí, rủi ro, nâng cao thu nhập. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình an sinh xã hội của địa phương, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương... qua đó góp phần ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đi liền với các giải pháp trên, BĐBP tỉnh còn đặc biệt chú trọng triển khai các mô hình như: “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ ven biển”, “Con nuôi đồn biên phòng”... Đến nay, các mô hình đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn ủng hộ vật chất, tặng quà cho những gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong những ngày lễ, tết; tặng nhu yếu phẩm cho địa phương cách ly do dịch COVID-19... Nhờ vậy, mặc dù là địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây, đời sống nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng đã có nhiều cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm rõ rệt từ 28,1% năm 1992 xuống còn 4,56% theo chuẩn nghèo đa chiều. Đáng chú ý, hiện ngư dân khu vực biên giới biển Ninh Thuận có gần 50% tàu công suất từ 90 CV trở lên đủ khả năng đánh bắt xa bờ, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động trên địa bàn. Đây là kết quả từ sự nỗ lực cố gắng rất cao, bằng sự nhạy bén, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, lực lượng và toàn dân, trong đó có “những người lính mang quân hàm xanh”.

Qua những việc làm nêu trên không chỉ phản ánh tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh với cộng đồng xã hội nhằm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác XĐGN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.