Toàn tỉnh kết nạp 288 đảng viên, đạt 35,34% chỉ tiêu năm 2022

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 30-6, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp được 288 đảng viên (ĐV) mới, đạt 35,34% chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Trong đó có 4 đảng bộ kết nạp ĐV mới đạt trên 50% chỉ tiêu được giao, bao gồm: Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 21 ĐV mới, đạt 105% chỉ tiêu được giao; Đảng bộ huyện Ninh Phước kết nạp 52 ĐV mới, đạt 50,98%; Đảng bộ Quân sự tỉnh kết nạp 5 ĐV mới, đạt 50%; Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh kết nạp 4 ĐV mới, đạt 50%; riêng Đảng bộ huyện Ninh Sơn chỉ mới kết nạp được 13 ĐV mới, đạt 17,33%. Nâng tổng số ĐV của tỉnh lên 20.952 đồng chí, sinh hoạt tại 434 tổ chức cơ sở đảng (trong đó: 149 đảng bộ cơ sở, với 1.251 chi bộ trực thuộc và 285 chi bộ cơ sở).