UBND tỉnh triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 7-6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành và huyện Thuận Nam triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28-5-2022 của Chính phủ về quy định quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP gồm 8 Chương, 76 Điều, quy định những vấn đề về đầu tư hạ tầng, thành lập KCN, KKT; chính sách phát triển KCN, KKT; một số loại hình KCN và KCN - dịch vụ - đô thị; hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT; quản lý nhà nước đối với KCN, KKT; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, khu chế xuất, KKT và điều khoản thi hành.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.Mạnh

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện Thuận Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Trung Nam Cà Ná cần nắm rõ những nội dung, các quy định mới của Nghị định để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời có hiệu quả; sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; kiểm tra lại các chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp xem xét lại hồ sơ, công tác quy hoạch cho phù hợp đối với KCN Cà Ná...