Xã Thanh Hải: Ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về ANTT”

Ngày 26-5, UBND xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) tổ chức lễ ra mắt mô hình “vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự”.

Mô hình “Vùng ngư dân an toàn về ANTT” xã Thanh Hải được thành lập nhằm phát huy tính tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải của ngư dân vùng biển. Huy động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ hoạt động đánh bắt, khai thác, lao động sản xuất của Nhân dân, góp phần xây dựng xã Thanh Hải an toàn về ANTT. Ngoài ra, UBND xã Thanh Hải cũng thành lập đội xung kích giữ gìn ANTT gồm 10 thành viên. Các thành viên của đội xung kích có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; tham giai giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân…

Lãnh đạo xã Thanh Hải tặng quà cho các thành viên của đội xung kích mô hình Vùng ngư dân an toàn về ANTT.