Toàn tỉnh có 75.778 trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1664/KH-UBND Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022. Mục tiêu của kế hoạch nhằm phòng, chống dịch COVID-19 chủ động cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 75.778 trẻ em trong độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Triển khai tiêm chủng cho nhóm tuổi lớn từ 11 tuổi (học sinh lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần theo độ tuổi. Phấn đấu đạt trên 95% trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2022. Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Loại vắc xin tiêm, sử dụng 2 loại vắc xin: Vắc xin Comirnaty của Pfizer/BioNTech và vắc xin Spikevax của Moderna. Thời gian triển khai: Dự kiến tháng 4-2022 (triển khai ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và theo các đợt phân bổ vắc xin cụ thể của Bộ Y tế). Triển khai tiêm cuốn chiếu theo trường, theo địa bàn căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc xin được cung ứng.

Kế hoạch cũng lưu ý: Trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh sau 3 tháng thì mới có chỉ định tiêm. Chỉ dùng một loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ (mũi 1 tiêm vắc xin Comirnaty thì mũi 2 cũng vắc xin Comirnaty hay mũi 1 tiêm vắc xin Spikevax thì mũi 2 phải tiêm vắc xin Spikevax). Đối với vắc xin Comirnaty của Pfizer/BioNTech, lịch tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1: 3 tuần. Đối với vắc xin Spikevax của Moderna lịch tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1: 4 tuần.