Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 16-4, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nanm tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Uỷ ban MT TQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận tỉnh đã tổ chức các đợt phát động và kêu gọi, vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 được trên 80 tỷ đồng; xây dựng và triển khai Đề án 406 về “Hỗ trợ đồng bào Bác Ái giảm nghèo bền vững” tại huyện Bác Ái và các chương trình bò giống giúp người nghèo trong toàn tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo; tổ chức được 24 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo đề án, báo cáo, nghị quyết,cChỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tinh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực cho Ninh Thuận để triển khai thực hiện mô hình, dự án tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh gía cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua trong thực hiện các nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời ban hành văn bản kiến nghị, kết luận giám sát, phản biện xã hội gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; theo dõi, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Ninh Thuận và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh. Trong đó, thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mời thêm các chuyên gia tham gia vào Hội đồng tư vấn của Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.