Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 18-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 18 và19-1-2022.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Đây là dự án luật đã được Quốc hội thảo luận rất sôi nổi tại Kỳ họp thứ 2, được đa số ý kiến đồng tình và đánh giá cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, cơ quan thẩm tra nhiều lần làm việc với cơ quan soạn thảo trước khi trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới như: Bổ sung một số danh hiệu, huy hiệu, kỷ niệm chương, xử lý vi phạm trong thi đua khen thưởng, nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Chính phủ trình đợt này nằm trong khung kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội thông qua. Việc này nếu làm sớm sẽ tạo điều kiện cho công tác giải ngân vốn là “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện lâu nay. Việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài lần này chưa tính đến các danh mục trong gói chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đây là đề án rất quan trọng vì hướng đến tinh gọn nhưng lại phải nâng cao hiệu lực, năng lực của Văn phòng Quốc hội, góp phần vào đổi mới, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng thời xem xét việc đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân; báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Phiên họp diễn ra trong hai ngày 18 và 19-1-2022.