Ninh Hải: Triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 31-12, Huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác; kã kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm, đặc biệt là đấu tranh về phòng, chống tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, môi trường. Trong năm xảy ra 31 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 4 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ban Chỉ đạo huyện đã sử dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, truy tố và xét xử các loại tội phạm; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các ngành trong phòng chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động quần chúng ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công tác đảm bảo trật tự ATGT thực hiện có hiệu quả, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ATGT trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào TDBVANTQ; trật tự ATGT năm 2021

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận só 13 của Bộ chính trị (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tội phạm với triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức chính trị-xã hội trong bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; chú trọng chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 46 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào TDBVANTQ và công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021.