Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đến nay, huyện Ninh Hải đã triển khai xây dựng mô hình "Bảo vệ vùng xanh" đến 9/9 xã, thị trấn trong huyện và đăng ký 16 mô hình tại các địa phương. Trong đó: Khánh Hải: 2 mô hình; Phương Hải: 5 mô hình; Thanh Hải: 2 mô hình; Xuân Hải: 2 mô hình; Tân Hải: 3 mô hình; Hộ Hải: 2 mô hình; Vĩnh Hải: 1 mô hình; Nhơn Hải: 1 mô hình; Tri Hải: 2 mô hình; đồng thời UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức rà soát lại các tổ nhân dân tự quản để gắn nhiệm vụ “bảo vệ vùng xanh”, với 488 tổ, gồm 947 thành viên. Tính đến đầu tháng 9, toàn huyện có 18 ca dương tính Sars CoV-2; đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện 17 ca, hiện còn 1 ca đang điều trị tại bệnh viện huyện. Toàn huyện cách ly tập trung 960 người (huyện: 815 người, xã: 145 người), hoàn thành cách ly 931 người, hiện còn cách ly 29 người (huyện: 28, xã: 1).

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh là 12,7 tỷ đồng, với 70 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận đã cho 65 khách hàng vay, với doanh số đạt 28,78 tỷ đồng, dư nợ 11,3 tỷ đồng/56 khách hàng; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tỉnh đã cho 26 khách hàng mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Nhà ở xã hội Chung cư C5-phường Thanh Sơn (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm), với doanh số đạt 4,43 tỷ đồng, dư nợ cho vay 1,4 tỷ đồng/14 khách hàng. Về cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đến nay dư nợ đạt 41,8 tỷ đồng/148 khách hàng còn dư nợ.

* Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Phước đã tập trung thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2020, bao gồm: Công trình Trường TH Phú Quý 2; đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Sông Quao liên xã Phước Thuận-An Hải; khắc phục sạt lở bờ sông thuộc thôn Ninh Quý 3 (Phước Sơn); di dời hạ tầng kỹ thuật đường dây điện 0,4 kV và 22 kV thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam và hoàn thiện hồ sơ, thi công các công trình đầu tư năm 2021...Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 13 công trình, quyết toán 22 công trình. Đến cuối tháng 8, đã giải ngân lũy kế trên 44,5 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch phân bổ vốn. Trong đó: Vốn ngân sách địa phương gần 19 tỷ đồng, đạt 36%; vốn Ấn Độ tài trợ trên 6,8 tỷ đồng, đạt 93%; vốn thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang 123 triệu đồng, đạt 80%; vốn kết dư ngân sách huyện gần 1,8 tỷ đồng, đạt 28%; vốn tạm ứng năm trước chuyển sang trên 15,8 tỷ đồng, đạt 100% .