Tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ (2011-2016).

Ngày 20-4, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ (2011-2016).
Các học viên sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề: Giới thiệu về Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên HĐND; Kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri; Kỹ năng tuyên truyền, vận động qua phương tiện thông tin đại chúng.
Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến bầu cử, ứng cử; nâng cao kỹ năng, kiến thức giúp các chị lần đầu tiên tham gia ứng cử tự tin, thành công hơn trong quá trình vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham giam gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 30% trở lên.