Nghị định mới về việc sử dụng thông tin hành khách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9-4-2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

Thông tin trước về hành khách (API) là thông tin về chuyến bay, thông tin về hành khách và tổ bay được các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp dưới dạng dữ liệu máy tính cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập cảnh tại một sân bay quốc tế của Việt Nam.

Theo văn bản này, dữ liệu API phải được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ngay khi làm thủ tục cho hành khách và tổ bay lên máy bay để đến một sân bay quốc tế của Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7.

Chỉ có các cơ quan dưới đây được phép khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API, bao gồm: Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế (thuộc Bộ Giao thông vận tải); Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế (thuộc Bộ Công an); Vụ Giám sát quản lý, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc các Tổng cục Hải quan và Các chi cục Hải quan sân bay quốc tế (thuộc Bộ Tài chính).

Cũng theo Nghị định này, việc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API phải đảm bảo các nguyên tắc: Chỉ sử dụng thông tin, dữ liệu API vì mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Bảo đảm giữ bí mật về số liệu kinh doanh của các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân, bí mật chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay, không được làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hãng hàng không và người khai thác các chuyến bay tư nhân nói trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2011.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)