Bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Chính phủ vừa ra Nghị định số 09/2011/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam (TGTG) quy định tại Ðiều 26 và Ðiều 28 của Quy chế về TGTG ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NÐ-CP ngày 7-11-1998 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-3-2011.

Theo đó, tiêu chuẩn ăn trong một tháng của một người bị TGTG được tính theo định lượng là 17 kg gạo thường, 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá, 1 kg muối, 0,5 kg đường loại trung bình, 0,75 lít nước mắm, 0,1 kg bột ngọt, 15 kg rau xanh. Ngày lễ, Tết, người bị TGTG được ăn thêm nhưng tiêu chuẩn ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Một tháng không quá ba lần người bị TGTG được nhận quà và đồ dùng sinh hoạt của gia đình gửi đến theo quy định. Người bị TGTG ốm đau được khám và điều trị tại trạm y tế của trại tạm giam hoặc nhà tạm giữ. Trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của trạm y tế, người bị TGTG được chuyển đến bệnh viện của Nhà nước để điều trị.

Theo ND Online