Tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng, tương đương gần 7,2%.